Ville Kartaslammi Uuden ajan poliittinen päättäjä!

Ikaalilaisten parhaaksi

Työllisyysasioiden hoito on kaikkein tärkein asia seuraavalla valtuustokaudella. Työttömyyttä pitää saada vähenemään ja uusia työpaikkoja syntymään. Miten tämän sitten toteuttaisi? Asiassa pitää huomioida niin työttömän kuin alueen yritysten tarpeita. Yksittäiselle ihmiselle tehdään oma suunnitelma, miten hänen tilannettaan lähdetään kehittämään. Yritysten puolella lähtisin siitä, että kaupunki yhdessä elinkeinoyhtiön kanssa kartoittaisi jokaisen Ikaalilaisen yrityksen tarpeet ja tekisi niistä yhteenvedon. Tämän jälkeen kaupungin rooli on tarjota välittäjän asemassa apua yrityksille, niin kaavoituksen, tonttien alueiden kuin muun infrastruktuurin osalta. Elinkeinoyhtiö taas voi välittää asiantuntijapalveluita yritykselle, kuten kansainvälistymistarpeisiin, yrityksen johtamiseen liittyvää asiantuntemusta, vero- ja lakiosaamista. Tämä asiantuntijoiden välitystoiminta pitää nähdä ensisijaisena keinona, miten kaupunkimme ja elinkeinoyhtiömme voi vastata lain puitteissa työllisyysasioiden hoitoon yritysten kannalta. Tällaista toimintaa pitää ehdottomasti lisätä ja siihen osoittaa lisäresursseja kaupungin puolelta. Asiantuntijoiden välittäminen yritysten avuksi takaa kaikille yrityksille tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Ketään ei syrjitä, eikä suosita toisen kustannuksella.

Veroja tulevan valtuuston ei missään nimessä enää pidä korottaa. Verorasituksemme on nyt jo verrattain korkea. Mieluummin myisin kaupungin omaisuutta, kuten asunto-osakeyhtiöitä, joita kaupunki omistaa kokonaan tai osittain. Näistä saaduilla rahoilla kaupunki voisi rakennuttaa edullisia vuokra-asuntoja keskustaan ja sen tuntumaan. Kuljen jatkuva hallinta pitää olla koko ajan mielessä valtuutetuilla ja kehitystyötä kaupunkikonsernissa pitää tehdä koko ajan.

Haluan seuraavalla valtuustokaudella, että Ikaalinen selvittää mahdollisuutta maksaa ylimääräistä kotihoidontukea vanhemmille, jotka hoitavat lastaan kotona 3-vuotiaaksi asti. Tällainen Ikaalinen-lisä voisi olla hyvä elementti, jolla houkutella uusia asukkaita kaupunkiimme. Se vahvistaisi mielikuvaamme lapsiystävällisenä kuntana. Kunnat, jotka käyttävät tällaista lisää lastenhoidosta kotona ovat saaneet hyviä tuloksia ja lisää lapsia on saatu syntymään kuntana. Myös monien muuttopäätöksiin vaikuttavat suoraan taloudelliset avut, joita on saatavissa.

Etsivässä nuorisotyössä pitää laittaa hihat heilumaan ja auttaa nuoria löytämään omat elämänpolkunsa. Koen, että tällä hetkellä etsivä nuorisotyö voisi olla vielä aktiivisempaa. Peruskoulun jälkeen jokaisen nuoren on päästävä opiskelemaan 2. asteelle. Tämä pitäisi olla tavoite kaikilla valtuutetuilla ja tähän pitää panostaa resursseja. Asiaan voi laaja-alaisesti kytkeä opinto-ohjauksen lisäksi myös muita kunnallisia palveluita kuin etsivän nuorisotyön, erilaiset järjestöt, alueen oppilaitokset sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hankinnoissa on painotettava entistä enemmän lähiruokaa ja kaupungin on muutenkin tarjottava vain kotimaista ruokaa omissa ruokaloissaan. Kokonaisuudessaan hankinnoissa puhutaan isoista summista. Haluan, että tuemme kokonaisvaltaisesti Suomen maataloutta ja lähialueen tuottajia. Uusi hankintalaki mahdollistaa erilaisia keinoja tuotteiden valitsemiseksi: hinnan lisäksi, tuotteen laadun, työllistämisvaikutusten, kotimaisuuden ja paikallisuuden nostaminen valintakriteereiksi auttavat lähiseutuamme taloudellisesti. Veroeuromme jäävät lähialueelle. Ikaalisissa on luotava uusi hankintastrategia, joka perustuu uuteen hankintalakiin. Tämän on tärkeä hanke, jonka uuden valtuuston pitää ensitöikseen käynnistää. Hankkeen tueksi on järjestettävä tietoa ja koulutusta hankintoja tekeville virkamiehille ja poliitikoille myös, että he ymmärtävät miten hankintoja nykyisin tehdään.

Monitoimihalli-projektin, jossa olisi jäähalli- ja uimahallipalvelut tulee selvittää ja harkita seuraavalla valtuustokaudella. Niiden luontainen sijoituspaikka olisi mielestäni kylpylän läheisyydessä, sillä valmis asiakasvirta ja muut oheispalvelut sekä majoitusmahdollisuudet tukisivat kaikki toisiaan. Monitoimihallissa voisi olla nykyaikainen liikuntakeskus, jossa olisi erilaisia aktiviteettejä kaiken ikäisille. Tällä hetkellä kaupunki omistaa noin 40 % tällaisesta monitoimihalliyhtiöstä ja se on vain roikkunut mukana konsernirakenteessa, mutta nyt se on nostettava toiminnan keskiöön ja alettava etsimään sille sijoittajaa ja rakentajaa.

Ville Kartaslammi, kaupunginvaltuutettu PS

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat