Ville Kartaslammi Uuden ajan poliittinen päättäjä!

Valtuuston uudet tehtävät

Tulevissa kuntavaaleissa tullaan astumaan uudelle aikakaudelle. Historiallisen suuret muutokset kuntapuolella tulevan Soten myötä, kuin koko yhteiskunnallisen rakennemuutoksen myötä tarvitaan konkreettisten asioiden rinnalle myös henkinen muutos. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta työskentely- ja ajattelutapoihin. Kuntien tehtävät muuttuvat ja käytettävissä oleva rahamäärä pienenee huomattavasti. Meidän on sopeuduttava siihen parhaalla mahdollisella tavalla. Se tapahtuu asenteita muuttamalla.

Valtuuston rooli tulee muuttumaan strategiseksi ja roolin muutos muuttaa työskentelyä ennakoivampaan suuntaan ja isojen kokonaisuuksien hallintaan. Valtuutetut eivät tule puuttumaan enää niin sanotusti pikkuasioihin, vaan keskittyvät ison linjan hallintaan. Kaupunginjohtajan rooli tulee muuttumaan edustustehtäväksi, jossa eri sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkein työtehtävä. Kaupunginhallituksesta tulee operatiivinen moottori, joka syöttää asioita eteenpäin ja toimii keskusyksikkönä koko kaupungille. Kaikkien luottamustehtäviin valittujen tärkein yhteinen tehtävä tulee olemaan elinvoiman saaminen kuntaan.

Konkreettisia asioita, joita Ikaalisissa pitää muuttaa seuraavalla valtuustokaudella ovat esimerkiksi hankintojen kilpailutukset, konsernin taloyhtiöiden hoitaminen avaaminen oikeasti kilpailulle, virkamiesten asioiden valmistelu on saatava kuntoon ja päätöksenteko pitää perustua aitoon demokratiaan, ei junttameininkiin. Johtamisen on muututtava vastaamaan tätä päivää myös ylimmässä virkamiesjohdossa. Poliittisen suhmuroinnin on loputtava Ikaalisissa. Hyvä-veli verkostot on purettava, hallinnollista avoimuutta on lisättävä ja eettisesti kestävää päätöksentekoa tarvitaan uudella valtuustokaudella.

Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen pois myyminen kaupungin omistuksesta on avainasia kiinteistöriskien pienentämisessä. Kaupunkikonsernin tase on laitettava töihin siten, että myydään vanhaa rakennuskantaa pois ja rakennetaan uutta tilalle. Näin pidetään talouden pyörät pyörimässä ja saadaan nykyaikaisia asuntoja. Myös mahdolliset suuret kertapoistot Sote-kiinteistöistä ovat varautumia tulevaan.

Elinvoimainen Ikaalinen syntyy yrittämisestä, asukkaista, ilmapiiristä ja yhteisestä tekemisestä. Nämä kaikki ovat elementtejä, jotka täytyy hioa saumattomasti yhteen menestyksen saavuttamiseksi. Tätä työtä uuden valtuuston on tehtävä herkeämättä ja ymmärrettävä Ikaalisten tulevaisuuden potentiaali ihanteellisena paikkana asua, tehdä töitä, yrittää ja elää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat