Ville Kartaslammi Uuden ajan poliittinen päättäjä!

Riskienhallinnasta

  • Riskienhallinnasta

Olen toistuvasti valtuustossa kysynyt Ikaalisten riskienhallintajärjestelmien perään. En ole saanut kuin ylimalkaisia vastauksia, että käytämme kuntaliiton suosituksia riskien hallintaan. Tarkastuslautakunnassa olen tutustunut asiaan huolellisesti ja olen siksi erittäin huolestunut. Johtavilla virkamiehillä ei ole osaamista ja työkaluja isojen riskien hallinnassa, eikä korjaavia toimenpiteitä ole tehty tarpeeksi.

Totean tässä, että Kuntaliiton suositukset riskienhallinnasta ovat lain vähimmäisvaatimukset täyttäviä keinoja, mutta eivät ole syvällisiä työkaluja ja keinoja analysoida kokonaisvaltaisesti kaupunkikonsernin riskitilannetta. Tilintarkastajalla ei ole myöskään tarpeeksi osaamista riskienhallinnan tilanteen seuraamiseen. Osaaminen on kapeasti keskittynyt taloudellisiin tunnuslukuihin jättäen immateriaaliset asiat ja johtamisen päätöksentekoprosessit ylipäänsä vähälle huomiolle.

Ikaalisten kaupungin isoimmat riskit piilevät konsernirakenteessa ja hyvässä hallintotavassa. Lisäksi puutteita on avainhenkilöiden korvausprosessissa. Arvopohjaisuus ja strateginen päätöksenteko voidaan nähdä myös puutteellisena ja se luo päätöksentekoriskiä, koska kukaan ei pysty takaamaan mitä oikeasti Ikaalisissa päätetään ja jos päätetään niin jonkun saunassa pienessä piirissä.

Iso osa asunto-osakeyhtiöistä, joissa kaupunki on osakas, tarvitsee kipeästi täysremonttia. Tämä tuo rahoituksellisen riskin kaupungille, jossa se joutuu takaajaan roolissa rahoittamaan jopa korjauskelvottomia ja arvottomia asuntoyhtiöitä. Mielestäni kaupungin pitää luopua kaikista asuntoyhtiöistään, jossa sillä ei ole 100 % omistusta. Näin pienentäisimme olennaisesti konsernin riskiluokitusta. Tästä saatavat rahat voidaan investoida uudelleen jäljelle jääneiden kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uuden rakentamiseen. On taloudellisen toimeliaisuuden kannalta tärkeää, että raha kiertää, eikä jää makaamaan tase-eriksi kaupunkikonsernin tilinpäätökseen.

Uusi johtamisjärjestelmä on tekemässä tuloaan Ikaalisiin uusien hankkeiden myötä. On selvää, että uusiin tapoihin tottuminen vie aikansa ja se vaatii satsauksia koko henkilöstöltä. Hyvän hallintotavan opettaminen käytäntöön tuntuu olevan Ikaalisissa ylivoimaisen vaikeata. Onkin siksi varmaan parasta, että henkilöt, jotka eivät sopeudu nykymaailman johtamistyyleihin tekisivät itse johtopäätökset pikaisesti ja jäisivät pois kaupungin palveluksesta tai luottamustoimista. Tämä olisi eduksi koko muulle yhteisölle, kun änkyröistä päästään eroon ja päästään keskittymään olennaiseen. 

Esittelen muutamia riskienhallintatyökaluja, joita voi ottaa vapaasti käyttöön. Riskienhallintaan hyviä työkaluja olisivat esimerkiksi Risk Chart, BSC, KPI, TRIZ, PESTEL, jotka ovat erittäin hyviä analyyttisiä työkaluja, joilla voidaan määrittää kokonaiskuva riskien kokoluokasta, todennäköisyyksistä ja vaikutuksista. Risk Charting oli ainoa työkalu, joka näyttäisi olevan kuntaliiton suosituksissa jo valmiina. Hyvä, että edes se on mukana suosituksissa, mutta muitakin tarvitaan.

Mielelläni keskustelen riskienhallinnan tilasta niin luottamushenkilöiden, henkilöstön ja johtavien virkamiesten kanssa ja annan opastusta, kuinka asiat pitää hoitaa nykypäivänä. Mielestäni olisi hyödyllistä järjestää riskienhallintakoulutusta hetimmiten, miten sitä pitäisi tehdä ja asioita miettiä monista eri näkökulmista. Uusi kuntalakikin painottaa strategisiin asioihin keskittymistä ja analyyttisen päätöksenteon osaamisen tärkeyttä ja vaatii.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat