Ville Kartaslammi Uuden ajan poliittinen päättäjä!

Ajatuksiani Opintotuesta ja sen leikkauksista

Tässä 10 kohdan lista, jotka opiskelija koen itse olevan tärkeitä:

1. Tulorajat ehdottomasti pois, se haittaa koko kansantaloutta, sekä tietysti rajoittaa opiskelijan omaa elämänlaatua ja vapautta valita ja tienata elantoansa. Tämä on lose-lose tilanne. Se pitäisi muuttaa win-win tilanteeksi. Tulorajojen pitäminen on kommunismia, kun täytyy pitää kaikki yhtälaisessa köyhyydessä.

2. Vaatimus opiskella nopeammin on hyvä asia. Nyt Kelan vaatimuksena on vaivaiset 45 op, nyt mennään kohti 54 op tahtia, joka on sekin minusta vielä liian vähän. Olen omin silmin nähnyt selvää laiskottelua joillakin opiskelijoilla opintojen aikana. Tälläisien henkilöiden ei pitäisi edes opiskella, jos heillä ei ole motivaatiota tavoitevauhtiin. Idealivauhtihan on noin 60 op vuodessa, johon myös koulujen lasketut vaatimukset pyrkiävät. Itse olen tuon tavoitteen ylittänyt helposti opiskelessani edellistä tutkintoani. Mielestäni ne, jotka valmistuvat etukäteen pitäisi saada palkinto, että ovat motivoituneesti suorittaneet opintonsa aikaisemmin valmiiksi, vaikka saamalla loput opintotukikuukaudet valmistujaislahjaksi. Myös tavoiteajassa suorittavan opiskelijan opintolainasta tehtävä 40 % vähennys on huomattava kannustin. Toki se voisi olla vaikka jopa 60 % tai sitä luokkaa ainakin.

3. En pidä järkevänä vähentää opintorahan tai asumislisän euromäärää tai tukikuukausien määrää. Niitä pitäisi mieluummin korottaa. Asumislisä pitää muuttaa yleiseksi asumistueksi, jolloin reaalinen tulojen kasvu koskisi kymmeniä tuhansia opiskelijoita. Elämänlaatu paranisi huomattavasti. Opintoraha pitäisi olla veroton etuus, jota saisi puhtaana käteen noin 300 euroa korkeakouluasteella. Tukikuukausia on muutenkin nykyään jo liian vähän, varsinkin jos esimerkiksi lahjakkaimmat lukevat monta tutkintoa yhtaikaa. Esimerkiksi lakiopintojen rinnalla kauppatieteitä. Toki myös alanvaihtajien kannalta opintotukikuukausien määrä on ongelmallinen.

4. Vanhempien tulot eivät saisi vaikuttaa opiskelijan tukeen millään tavalla. Tämä on järkyttävä säännös! Muualla kuin vanhempien luona asuva opiskelija on itsenäinen henkilö, jolle kuuluu yksinasujan etuudet. Tämä nykyyinen säännös on holhousta. Moni vanhempi, jolla tulojakin on, ei tue välttämättä yhtään jälkikasvuaan tai ovat itse veloissa niin paljon, että eivät pysty auttamaan. Lakisääteistä velvollisuutta vanhemmilla ei ole huolehtia jälkikasvustaan enää 18 ikävuoden jälkeen. Miksi sitten opintotuki riippuu vanhemmista 20-vuotiaisiin opiskelijoihin asti? Tässä on lainsäädännöllinen ristiriita.

5. On selvää, että opintojen sosiaalinen periytyvyys tulee lisääntymään. Tästä olisi hyvä tehdä pitkittäistutkimus, joka osoittaa nykyhallituksen tekevän väärää politiikkaa. Luokkayhteiskunta on selvästi palaamassa. On aivan eri asia valmistua oikeustieteistä, lääketieteestä ja tekniikasta kuin humanististen tieteiden parista. Tämä epäsuhta näkyy riskinottohalukkuudessa ottaa lainaa rahoittaakseen opinnot erittäin paljon. Opinnot tulevat venymään entisestään.

6. Opintotuen indeksiin sitominen oli hyvä ratkaisu, nykyhallitukselta taas äärimmäisen huono asia oli se, että se peruttiin. Tämä olisi pitänyt opintotuen edes jotenkin ajan tasalla yhteiskunnan nouseviin menoihin. Suomi on EU:n kallein maa asua ja elää.

7. Yli 25 % tulojen reaalilasku on historiallista. Ketään muuta ihmisryhmää ei Suomessa kohdella yhtä huonosti. Opiskelija pakotetaan ottamaan lainaa valmistuakseen. Perustulo olisi ratkaisu tähän ongelmaan. Esimerkiksi jos sen määrä olisi noin 650e puhtaana käteen monien tulot nousisivat yli 200e, se vähentäisi työn tekemisen tarvetta, pystyisi keskittymään opintoihin täysillä ja tekisi elämästä mielekkäämpää. Lainaa ei olisi pakko ottaa enää tällä summalla. Monien opintotuen reaalimäärä on kuitenkin yli 200-300 euroa alhaisempi mitä käteen jää.

8. Rahoittaisin tämän kaiken vaikka, lopettamalla erivapaudet pääomaverotuksen puolella. Pois kapitalisaatiosopimukset, säätiöiden ja ay-liikeen erioikeudet. Tulot verolle, niin nämä parannukset olisivat tuosta vaan hoidettu ja rahoitettu.

9. Opiskelun kaupallistaminen ei ole itseisarvo. Olen kuitenkin sitä mieltä, että sitä pitää tehdä esimerkiksi kaupallisissa, teknillisissä ja muissa helpoimmin kaupallistettavilla aloilla entistä enemmän. Kaikkea koulutusta ei kuitenkaan voi kaupallistaa, eikä pidäkään. Tieteen tehtävä on mielestäni parantaa elinympäristöämme niin henkisesti kuin fyysisesti.

10. Kepin sijasta porkkanaa, nopeasti valmistuville lainojen hyvitykset, loput tukikuukaudet lahjaksi. Toisaalta, kun olen suoranaista laiskuuttakin nähnyt oikeassa elämässä, niin minusta olisi yhteiskunnan kannalta hyvä, jos viivyttelijöille annettaisiin selvä viesti, ettei heidän toimintansa ole arvostettavaa, eikä sitä hyväksytä.

Ps. Kiitos kun jaksoit lukea!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat